Τα προϊόντα μας

Κανονικές σκούπες

Tri puta šivena

Three times sewn

Četiri puta šivena

Four times sewn

Pet puta šivena

Five times sewn

Osam puta šivena

Eight times sewn

Άλλα προϊόντα

Metla za auto

Car broom

Metla balkan

Balkan broom

Metla spirala

Spiral broom